30&31/05/24

20:30H  Thomaskerk, Prinses Irenestraat 36, 1077 WX Amsterdam.  Tickets.

NL   

The Thief’s Journal: Songs of Decreation van Billy Bultheel markeert het begin van Time Crystals. Speciaal geschreven voor negen muzikanten, combineert de performance live en elektronische muziek met een locatiespecifieke scenografie binnen de brutalistische architectuur van de Thomaskerk. Bultheel verkent in The Thief’s Journal: Songs of Decreation hoe architectuur als muziekinstrument kan dienen.

De titel van Bultheel's werk is een eerbetoon aan Jean Genet's semi-fictieve autobiografie, waarin Genet op poëtische wijze het leven van maatschappelijke verschoppelingen, zoals veroordeelden, dieven en bedelaars beschrijft, gebruikmakend van 'verheven' religieuze en christelijke taal. The Thief’s Journal: Songs of Decreation combineert op een vergelijkbare manier religieuze en louterende elementen, sacrale en industriële klanken, en gemeenschappelijke en rituele aspecten. De scenografie nodigt zowel muzikanten als publiek uit om deel te nemen aan een dynamische ervaring waarin muziek ruimtelijk, tastbaar en visueel wordt. Deze unieke verkenning laat geluid, architectuur en beweging samenkomen.

Met The Thief’s Journal: Songs of Decreation zet Bultheel zijn samenwerking voort met scenograaf en architect Andrea Belosi en curator Marie-Therese Bruglacher, met wie hij voortdurend onderzoek doet naar ruimtelijke en sociale choreografieën. The Thief's Journal: Songs of Decreation wordt uitgevoerd door Blaise Cardon Mienville (saxhoorn), Alexander Iezzi (percussie), Steve Katona (contratenor), Rebecca Lane (fluit), Fanny Meteier (tuba), Sara Neidorf (percussie), Thomas Pfaffinger (tuba), Amélie Ratle (euphonium), Adam Sinclaire (fluit).

The Thief’s Journal: Songs of Decreation is gecureerd door Marie-Thérèse Bruglacher en Suzanne Wallinga, in gesprek met Peter van den Hoogen. Scenografie door Andrea Belosi. Productie-assistentie: Andrea D'Arsie. The Thief’s Journal: Songs of Decreation is een co-productie van Surreal Projects en Vlaams Cultuurhuis de Brakke Grond, met ondersteuning van het Mondriaan Fonds, het Amsterdams Fonds voor de Kunst, het Cultuurfonds en de Vlaamse overheid.

Billy John Bultheel, een componist die op het snijvlak van muziek, performance en installatie werkt, brengt in zijn composities verschillende genres samen. Zijn werk omvat nieuwe muziek, noise, elektronica en metal, met invloeden uit polyfone tradities van de Middeleeuwen en de Renaissance. Bultheel verkent diverse vormen van performance en installaties, vaak op locatiespecifieke wijze, waarbij hij traditionele concertzalen overstijgt om nieuwe muzikale ervaringen te creëren. Zijn bekende werken omvatten The Thief's Journal voor Atonal (Berlijn, 2023), Workers in Song met kunstenaar James Richards (Brussel, 2023; Luxemburg, 2024), Mt. Analogue (Parijs, 2023), Athens Songs I - IV op de 7e Biënnale van Athene (2021), UNTER in samenwerking met Tanya Viviana Abelson voor Schinkel Pavilion (Berlijn, 2021), Songs for the Contract (folia.app, 2021), The Minutes of Olomouc at PAF (Olomouc, CZ 2020) en When Doves Cry voor Schinkel Pavillon (Berlijn, 2019).

Met Alexander Iezzi richtte hij de band 33 op, het debuutalbum 33-69 verscheen in 2021. Bultheel heeft samengewerkt met performancekunstenaar Anne Imhof sinds 2012, bijdragend als performer en componist aan projecten zoals Angst (2016), Faust (2017), en Sex (2019). Daarnaast componeerde hij muziek voor choreografen als Adam Linder en Enad Marouf, en voor de satire IXNEYTAI/TRACKERS van Sophocles, geregisseerd door Michail Marmarinos in Epidavros, Griekenland. Bultheel studeerde compositie aan het Instituut voor Sonologie in Den Haag, Nederland, en performance en choreografie aan het Instituut voor Toegepaste Theaterwetenschappen in Gießen, Duitsland.

EN   

Billy Bultheel's captivating performance The Thief’s Journal: Songs of Decreation opens the Time Crystals program. Exploring architectural space as a musical instrument, The Thief’s Journal: Songs of Decreation is written for nine musicians, crossing live and electronic music with a site-specific performance and scenography within the Brutalist architecture of the Thomas church.

Bultheel’s The Thief’s Journal: Songs of Decreation takes its name from the semi-fictional autobiography of Jean Genet, the French novelist, playwright, poet, and activist. In this work, Genet deploys religious and Christian language to poetically depict the lives of societal outcasts, including convicts, thieves, and beggars. Paying homage to the writer’s contrasts of high and low culture, the musical language of The Thief’s Journal: Songs of Decreation fuses the religious with the cathartic, the sacral with the industrial, and the communal with the ritualistic. The scenographic framework, too, invites musicians and the audience to navigate a dynamic experience in which music becomes spatial, tangible, and visual—an extraordinary exploration where sound intersects with architecture and movement.

With The Thief’s Journal: Songs of Decreation, Bultheel continues his collaborations with scenographer and architect Andrea Belosi and curator Marie-Thérèse Bruglacher, with whom he pursues ongoing research into spatial and social choreographies. The Thief’s Journal: Songs of Decreation is performed by Blaise Cardon Mienville (saxhorn), Alexander Iezzi (percussion), Steve Katona (countertenor), Rebecca Lane (flute), Fanny Meteier (tuba), Sara Neidorf (percussion), Thomas Pfaffinger (tuba), Amélie Ratle (euphonium), Adam Sinclaire (flute).

The Thief’s Journal: Songs of Decreation is co-curated by Marie-Thérèse Bruglacher and Suzanne Wallinga, in conversation with Peter van den Hoogen. Scenography by Andrea Belosi. Production assistance: Andrea D'Arsie. The Thief’s Journal: Songs of Decreation is co-produced by Surreal Projects and de Brakke Grond, the Flemish Arts Centre in Amsterdam, with support from the Mondriaan Fund, Amsterdam Art Fund, Flanders State of the Art and Cultuurfonds.

A composer working at the intersection of music, performance, and installation, Billy Bultheel’s compositions traverse diverse genres, melding new music, noise, electronics, and metal with influences from Medieval and Renaissance polyphonic traditions. His music explores performance and installations, often site-specific, leaving the constraints of the concert hall behind in order to find new territory for musical experiences. The musicians become performers, moving through sound tropes, interacting with architecture, sculpture and custom-made instruments. Amongst his works are The Thief’s Journal for Atonal (Berlin 2023), Workers in Song in collaboration with the artist James Richards at Wiels (Brussels 2023), Mt. Analogue at Bourse de Commerce - Pinault Collection (Paris, 2023), Athens Songs I-IV at the 7th Athens Biennial (Athens 2021), UNTER in collaboration with Tanya Viviana Abelson for the Schinkel Pavilion (Berlin 2021), Songs for the Contract (folia.app, 2021), The Minutes of Olomouc at PAF (Olomouc, CZ 2020), and When Doves Cry at the Schinkel Pavillon (Berlin, 2019).

In 2020 Bultheel formed the band 33 with Alexander Iezzi. The duo has released their first album 33-69 on the London/Berlin-based record label C.A.N.V.A.S. in September 2021. The band is modular in nature and has included appearances by musicians Ivan Cheng, Patrick Belaga, NAKED, Steve Katona, CEM, amongst others. They have toured across Europe and are currently working on a second studio release. In 2012 he started his collaboration with the German performance artist Anne Imhof, working as a performer and composer in Imhof's early performances, movies and installation. He composed music for Imhof's exhibition-as-opera Angst (2016), Faust (2017) and Sex (2019) alongside with Eliza Douglas and Anne Imhof. The music for Faust and Sex have been released on LP on the German record label, PAN. Furthermore, Bultheel has composed music for choreographers Adam Linder, Enad Marouf, Michele Rizzo and for the Satire IXNEYTAI/TRACKERS by Sophocles, directed by Michail Marmarinos, which was presented at the ancient amphitheatre of Epidavros, Greece. Bultheel studied composition at the Institute of Sonology in The Hague, Holland and performance and choreography at the Institute for applied theatre science, Gießen, Germany.